Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

parametr Richardsonův
angl: Richardson parameter slov: Richardsonov parameter něm: Richardson-Parameter m, Richardson-Parameter m rus: параметр Ричардсона  1993-a1
podpořila:
spolupracují: