Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

faktor ventilační
index ventilační, viz vrstva směšovací.
angl: ventilation (venting) factor slov: ventilačný faktor něm: Ventilationsfaktor m fr: facteur de ventilation m rus: вентиляционный фактор  1993-a2
podpořila:
spolupracují: