Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

faktor ventilační
index ventilační, viz vrstva směšovací.
angl: ventilation (venting) factor; slov: ventilačný faktor; něm: Ventilationsfaktor m; fr: facteur de ventilation m; rus: вентиляционный фактор  1993-a2
podpořila:
spolupracují: