Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

stupnice teplotní absolutní
angl: absolute temperature scale, Kelvin temperature scale slov: absolútna teplotná stupnica něm: absolute Temperaturskala f, Kelvin-Temperaturskala f rus: абсолютная температурная шкала  1993-a1
podpořila:
spolupracují: