Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

stupnice teplotní absolutní
angl: absolute temperature scale, Kelvin temperature scale; slov: absolútna teplotná stupnica; něm: absolute Temperaturskala f, Kelvin-Temperaturskala f; rus: абсолютная температурная шкала  1993-a1
podpořila:
spolupracují: