Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

stupnice teplotní absolutní
angl: absolute temperature scale, Kelvin temperature scale slov: absolútna teplotná stupnica rus: абсолютная температурная шкала něm: absolute Temperaturskala f, Kelvin-Temperaturskala f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: