Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

perioda inerční
angl: inertial period slov: inerciálna perióda rus: инерционный период něm: Trägheitsperiode f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: