Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

perioda inerční
angl: inertial period; slov: inerciálna perióda; něm: Trägheitsperiode f; rus: инерционный период  1993-a1
podpořila:
spolupracují: