Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

perioda inerční
angl: inertial period slov: inerciálna perióda něm: Trägheitsperiode f rus: инерционный период  1993-a1
podpořila:
spolupracují: