Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

hyetometrie
syn. ombrometrie.
Termín se skládá z řec. ὑετός [hyetos] „déšť“ a -μετρία [-metria] „měření“.
angl: hyetometry; slov: hyetometria; něm: Hyetometrie f, Niederschlagsmessung f; rus: плювиометрия  1993-a3
podpořila:
spolupracují: