Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

registr emisí a stacionárních zdrojů
(REZZO) – databáze zdrojů znečišťování ovzduší provozovaná v rámci Informačního systému kvality ovzduší (ISKO) Českého hydrometeorologického ústavu. Databáze obsahuje údaje o emisích z individuálně (bodově) sledovaných stacionárních zdrojů (REZZO 1 a 2), hromadně sledovaných stacionárních zdrojů (REZZO 3) a mobilních zdrojů (REZZO 4). Obdobou databáze REZZO je na území SR Národný emisný inventarizačný systém (NEIS). Analogické informační systémy existují nebo jsou vytvářeny také v zahraničí. Analogické informační systémy existují nebo jsou vytvářeny také v zahraničí. Viz též meteorologie v ČR.
angl: register of emissions and stationary source; slov: register emisií a zdrojov znečisťovania ovzdušia; něm: Emissions- und Quellenkataster n; rus: кадастр выбросов и источников загрязнения атмосферы  1993-a3
podpořila:
spolupracují: