Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

zvláštnost oblaku
doplňující kategorie mezinárodní morfologické klasifikace oblaků, která si všímá zvláštních detailů ve tvaru oblaků, jejich výčnělků, útržků apod. Týž oblak se může vyznačovat několika zvláštnostmi. V současné době rozeznáváme celkem 11 zvláštností oblaků. Ke zvláštnostem označeným jako incus, mamma, virga, praecipitatio, arcus a tuba byly v roce 2017 přidány zvláštnosti označené jako asperitas, cauda, cavum, fluctus a murus.
angl: supplementary feature of a cloud; slov: zvláštnosť oblaku; něm: Wolkensonderform f; fr: particularité supplémentaire de nuage; rus: дополнительная особенность облака  1993-a3
podpořila:
spolupracují: