Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

zvláštnosti oblaků
doplňující charakteristika oblaků podle mezinárodní morfologické klasifikace oblaků, která si všímá zvláštních detailů ve tvaru oblaků, jejich výčnělků, útržků apod. Týž oblak se může vyznačovat několika zvláštnostmi. V současné době rozeznáváme celkem 11 zvláštností oblaků: Ke zvláštnostem označeným jako incus, mamma, virga, praecipitatio, arcus a tuba byly v roce 2017 přidány zvláštnosti označené jako asperitas, cavum, cauda, fluctus a murus.
angl: supplementary features of clouds slov: zvláštnosti oblakov něm: Wolkensonderformen f/pl rus: дополнительные особенности облаков  1993-a3
podpořila:
spolupracují: