Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

izotendence
málo používané syn. pro izalolinii.
Termín se skládá z řec. ἴσος [isos] „stejný, rovný“ a slova tendence (tj. směr vývoje, z lat. tendere „natahovat, směřovat“).
angl: isotendence; slov: izotendencia; rus: изотенденция  1993-a1
podpořila:
spolupracují: