Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

izotendence
čára spojující místa se stejnými změnami hodnot meteorologického prvku za určitý časový interval zakreslovaná na meteorologických mapách. Nejčastěji používanými izotendencemi jsou izalobary.
angl: isotendence slov: izotendencia něm: Isotendenz f rus: изотенденция  1993-a1
podpořila:
spolupracují: