Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

ombroskop
přístroj indikující výskyt atm. srážek. V současné době nahrazen detektorem počasí.
Termín se skládá z řec. ὄμβρος [ombros] „dešťová přeháňka, příval“ a σκοπεῖν [skopein] „pozorovat, zkoumat“.
angl: pluvioscope; slov: ombroskop; něm: Ombroskop n; rus: омброскоп  1993-a3
podpořila:
spolupracují: