Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

ombroskop
přístroj indikující výskyt atm. srážek. V současné době nahrazen detektorem počasí.
angl: pluvioscope slov: ombroskop něm: Ombroskop n rus: омброскоп  1993-a3
podpořila:
spolupracují: