Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

ombroskop
přístroj indikující výskyt atm. srážek. V současné době nahrazen detektorem počasí.
angl: pluvioscope; slov: ombroskop; něm: Ombroskop n; rus: омброскоп  1993-a3
podpořila:
spolupracují: