Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

koncentrace znečišťující látky v ovzduší denní
aritmetický průměr koncentrace znečisťující látky zjištěný na stanoveném místě za interval 24 h (v ČR často od 7 h do 7 h SEČ následujícího dne).
angl: daily concentration of heterogeneous matter in the atmosphere slov: denná koncentrácia znečisťujúcich látok v ovzduší rus: суточная концентрация инородного вещества в воздухе něm: Tageskonzentration von Fremdstoffen in der Luft f  1993-b3
podpořila:
spolupracují: