Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

období topné
období, ve kterém je třeba v závislosti na povětrnostních podmínkách vytápět obytné prostory.
angl: heating season slov: vykurovacie obdobie něm: Heizperiode f rus: отопительный период  1993-a3
podpořila:
spolupracují: