Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

ekologie klimatologická
ekoklimatologie odvětví bioklimatologie, které studuje vztahy mezi klimatem a živými organizmy z hlediska jejich ekologických nároků. Studuje i mechanizmy adaptace rostlin a živočichů na dané klima a zeměp. rozšíření rostlin a živočichů ve vztahu ke klimatu. Viz též ekoklima, klimatop.
angl: ecological climatology slov: klimatická ekológia rus: экология климатологическая fr: climatologie écologique f  1993-a2
podpořila:
spolupracují: