Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

aklimatizace
postupné přizpůsobování živých organizmů změněným podmínkám (např. aklimatizace výšková).
angl: acclimatization slov: aklimatizácia něm: Akklimatisation f rus: акклиматизация fr: s'acclimater, acclimation  1993-a3
podpořila:
spolupracují: