Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

aklimatizace
postupné přizpůsobování živých organizmů změněným podmínkám (např. aklimatizace výšková).
Termín se skládá z lat. předpony ad- s významem „k, při“ a z řec. κλίμα [klíma, gen. klímatos] „pás Země“.
angl: acclimatization slov: aklimatizácia něm: Akklimatisation f fr: s'acclimater, acclimation rus: акклиматизация  1993-a3
podpořila:
spolupracují: