Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

expanze adiabatická
adiabatické zvětšování objemu plynu, při němž dochází k poklesu vnitřní energie plynu a tedy k jeho ochlazování. V termodynamice atmosféry používáme tento model k objasnění ochlazování při adiabatickém výstupu vzduchové částice. Opakem adiabatické expanze je adiabatická komprese, při níž dochází k ohřevu vzduchové částice při jejím adiabatickém sestupu.
angl: adiabatic expansion slov: adiabatická expanzia něm: adiabatische Expansion f, adiabatische Ausdehnung f fr: détente adiabatique f rus: адиабатическое расширение  2014
podpořila:
spolupracují: