Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

meteorologie lékařská
odvětví aplikované meteorologie zkoumající meteorologické prvky a jevy, popř. jejich soubory ve vztahu ke zdraví člověka. Zvláštní pozornost věnuje meteorotropním nemocem, vnímavosti lidí na průběh počasí, tzv. meteorosenzibilitě a využití klimatu pro léčení nemocí a utužování zdraví, tzv. klimatoterapii. V ČR se pojem lékařská meteorologie považuje za syn. lékařské bioklimatologie. Viz též lázně klimatické, klimatologie lékařská.
angl: medical meteorology slov: lekárska meteorológia rus: медицинская метеорология něm: Medizinmeteorologie f  1993-a2
podpořila:
spolupracují: