Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

minimum barické
slov: barické minimum; něm: Druckminimum n; rus: барический минимум  1993-a1
podpořila:
spolupracují: