Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

měření meteorologické dálkové
angl: distant meteorological measurement; slov: diaľkové meteorologické meranie; něm: meteorologische Fernerkundung f, Remote sensing n; rus: дистанционное метеорологическое измерение  1993-a3
podpořila:
spolupracují: