Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

měření meteorologické dálkové
angl: distant meteorological measurement slov: diaľkové meteorologické meranie rus: дистанционное метеорологическое измерение  1993-a3
podpořila:
spolupracují: