Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

tropopauza vícevrstvá
dvě i více vrstev, odpovídajících definici tropopauzy, které leží kvazihorizontálně nad základní neboli první tropopauzou. Vícevrstvá tropopauza se vyskytuje nejčastěji v subtropických oblastech v souvislosti se subtropickým tryskovým prouděním. Viz též listovitost tropopauzy.
angl: multiple tropopause; slov: viacvrstvová tropopauza; něm: mehrschichtige Tropopause f; rus: многослойная тропопауза, многоуровенная тропопауза  1993-a1
podpořila:
spolupracují: