Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

děj izopyknický
termodyn. děj, který probíhá při konstantní hustotě. Je totožný s dějem izosterickým.
angl: isopycnic process slov: izopyknický dej něm: isopykner Prozess m fr: processus isopycnique m rus: изопикнический процесс  1993-a3
podpořila:
spolupracují: