Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

ESA
(European Space Agency, Evropská vesmírná agentura) – evropská organizace zabývající se jednak výzkumem vesmíru, jednak výzkumem Země s využitím prostředků umístěných na oběžné dráze. ESA úzce spolupracuje s organizací EUMETSAT na vývoji a provozu evropských meteorologických družic. Česká republika je členem ESA od roku 2008.
angl: ESA; slov: ESA; něm: ESA f; fr: ASE m; rus: ЕКА  2014
podpořila:
spolupracují: