Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

vzduch nenasycený
termodynamice atmosféry vlhký vzduch, jehož relativní vlhkost  je nižší než 100 %. Tlak vodní páry v nenasyceném vzduchu má tedy hodnotu nižší, než je hodnota tlaku nasycené vodní páry při dané teplotě vzduchu. V řadě termodyn. výpočtů jej můžeme považovat za suchý vzduch. Pojem nenasycený vzduch se v meteorologii běžně užívá, jde však o terminologické zjednodušení (terminologickou zkratku). Věcně korektní by mělo být: vzduch obsahující nenasycenou vodní páru. Viz též tlak nasycené vodní páry vzhledem k vodě, tlak nasycené vodní páry vzhledem k ledu.
angl: unsaturated air; slov: nenasýtený vzduch; něm: ungesättigte Luft f; rus: ненасыщенный воздух  1993-a2
podpořila:
spolupracují: