Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

ohřev stratosférický náhlý
angl: sudden stratospheric warming  2018
podpořila:
spolupracují: