Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

duplicatus
(du) [duplikátus] – jedna z odrůd oblaku podle mezinárodní morfologické klasifikace oblaků. Je charakterizována jako menší nebo větší oblačné skupiny nebo vrstvy naskládané hustě nad sebou v malých vzdálenostech, někdy částečně spojené. Vyskytuje se u druhů cirrus, cirrostratus, altocumulus a stratocumulus.
angl: duplicatus slov: duplicatus něm: duplicatus rus: двойные облака fr: duplicatus m  1993-a2
podpořila:
spolupracují: