Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

ozonosonda
Termín se skládá ze slov ozon a sonda.
angl: ozonesonde; slov: ozónosonda; něm: Ozonsonde f; rus: озонозонд  1993-a1
podpořila:
spolupracují: