Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

diagram Refsdalův
syn. aerogram – málo používaný druh aerologického diagramu, který má na horizontální ose vyneseny hodnoty lnT, na vertikální ose hodnoty –T lnp, kde T je teplota vzduchu a p tlak vzduchu. Na tomto diagramu svírají izotermy a izobary ostrý úhel. Suché a nasycené adiabaty jsou zakřiveny a s izotermami svírají úhel menší než 45°. Refsdalův diagram je dále doplněn izoliniemi relativní vlhkosti vzduchu a stupnicemi potřebnými k vyhodnocování aerologických měření. Refsdalův diagram je energetickým diagramem; navrhl ho v r. 1935 A. Refsdal. Viz též emagram.
angl: Refsdal diagram slov: Refsdalov diagram něm: Refsdal-Diagramm n fr: diagramme de Refsdal m rus: диаграмма Рефсдаля  1993-a3
podpořila:
spolupracují: