Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

preboreál
viz holocén.
Termín se skládá z lat. předpony prae- „před“ a ze slova boreál.
angl: preboreal; slov: preboreál; něm: Präboreal n; rus: пребореал  1993-a3
podpořila:
spolupracují: