Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

sondáž ovzduší horizontální
měření parametrů atmosféry pomocí transoceánských sond. Horizontální sondáže ovzduší se využívají zejména k výzkumu planetární cirkulace a v minulosti např. přispěly k rozšíření znalostí o tryskovém proudění.
angl: horizontal sounding slov: horizontálna sondáž ovzdušia něm: horizontale Sondierung f rus: горизонтальное зондирование  1993-a3
podpořila:
spolupracují: