Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

sondáž atmosféry horizontální
sondáž atmosféry v přibližně konstantní nadmořské výšce, prováděná pomocí transoceánských sond nebo v rámci letadlové sondáže atmosféry. Horizontální sondáže atmosféry se využívají zejména k výzkumu všeobecné cirkulace atmosféry a v minulosti např. přispěly k rozšíření znalostí o tryskovém proudění.
angl: horizontal sounding; slov: horizontálna sondáž ovzdušia; něm: horizontale Sondierung f; rus: горизонтальное зондирование  1993-b3
podpořila:
spolupracují: