Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

teplota hladiny volné konvekce
teplota určená na aerologickém diagramu průsečíkem křivky teplotního zvrstvenínasycenou adiabatou, vycházející z charakteristického bodu aerologického výstupu, tj. z průsečíku suché adiabaty vycházející z přízemní teploty vzduchu a izogramy, jež vychází z teploty rosného bodu. Viz též hladina volné konvekce.
angl: temperature of free convection level slov: teplota hladiny voľnej konvekcie něm: Temperatur im Niveau der freien Konvektion f rus: температура уровня свободной конвекции  1993-a1
podpořila:
spolupracují: