Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

teplota hladiny volné konvekce
teplota určená na aerologickém diagramu průsečíkem křivky teplotního zvrstvenínasycenou adiabatou, vycházející z charakteristického bodu aerologického výstupu, tj. z průsečíku suché adiabaty vycházející z přízemní teploty vzduchu a izogramy, jež vychází z teploty rosného bodu. Viz též hladina volné konvekce.
angl: temperature of free convection level; slov: teplota hladiny voľnej konvekcie; něm: Temperatur im Niveau der freien Konvektion f; rus: температура уровня свободной конвекции  1993-a1
podpořila:
spolupracují: