Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

stín větrný
prostor za překážkou, v němž dochází k poklesu rychlosti větru. Rozsah větrného stínu souvisí s tvarem i výškou překážky a zvětšuje se s rychlostí proudění vzduchu. Viz též závětří, efekt závětrný.
angl: wind shadow; slov: veterný tieň; něm: Windschatten m; rus: ветровая тень  1993-a2
podpořila:
spolupracují: