Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

minimum roční
nejnižší hodnota meteorologického prvku dosažená v daném roce.
angl: annual minimum of meteorological element slov: ročné minimum rus: годовой минимум метеорологического элемента něm: Jahresminimum n  1993-a3
podpořila:
spolupracují: