Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

minimum roční
nejnižší hodnota meteorologického prvku dosažená v daném roce.
angl: annual minimum of meteorological element; slov: ročné minimum; něm: Jahresminimum n; rus: годовой минимум метеорологического элемента  1993-a3
podpořila:
spolupracují: