Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

minimum roční
nejnižší hodnota meteorologického prvku dosažená v daném roce.
angl: annual minimum of meteorological element slov: ročné minimum něm: Jahresminimum n rus: годовой минимум метеорологического элемента  1993-a3
podpořila:
spolupracují: