Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

vrstva aktivní
svrchní část litosféry, většinou s půdním a rostlinným krytem, v níž se projevuje alespoň roční chod teploty; obdobně na moři svrchní vrstvy vody. Tepelný stav aktivní vrstvy je podmíněn radiačními procesy na zemském povrchu, dalšími procesy výměny tepla s atmosférou a podmínkami pro vedení tepla v aktivní vrstvě. Dolní hranicí aktivní vrstvy je hladina stálé roč. teploty, horní hranicí je aktivní povrch.
angl: active layer slov: aktívna vrstva něm: aktive Schicht f rus: деятельнй слой  1993-a2
podpořila:
spolupracují: