Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

verifikace meteorologické předpovědi objektově orientovaná
jedna z metod verifikace meteorologické předpovědi vhodná k posouzení úspěšnosti předpovědi s vysokým prostorovým rozlišením. Kritéria používaná při objektově orientované verifikaci srovnávají objekty v poli předpovědi s objekty v poli měření. Většina kritérií vyžaduje přímé určení odpovídajících si objektů (např. CRA, MODE), některé porovnávají vlastnosti všech nalezených objektů dohromady (kritérium SAL). Objekty bývají definovány jako plochy s nadprahovou hodnotou příslušného meteorologického prvku.
angl: object oriented verification; slov: objektovo orientovaná verifikácia meteorologickej predpovede; rus: объектно-направленная проверка прогнозов  2020
podpořila:
spolupracují: