Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

verifikace meteorologické předpovědi objektově orientovaná
jedna z metod verifikace meteorologické předpovědi vhodná k posouzení úspěšnosti předpovědi s velkým prostorovým rozlišením. Kritéria používaná při objektově orientované verifikaci srovnávají objekty v poli předpovědi s objekty v poli měření. Většina kritérií vyžaduje přímé určení odpovídajících si objektů (např. CRA, MODE), některé porovnávají vlastnosti všech nalezených objektů dohromady (kritérium SAL). Objekty bývají definovány jako plochy s nadprahovou hodnotou příslušného meteorologického prvku.
angl.: object oriented verification rus.: объектно-направленная проверка прогнозов  2020
podpořila:
spolupracují: