Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

členitost reliéfu zemského povrchu
variabilita nadmořských výšek, případně i jiných vlastností orografie v určité oblasti. Uplatňuje svůj vliv ve všech měřítkách rozlišovaných v rámci kategorizace klimatu.
angl: variability of terrain, variability of the earth's surface slov: členitosť reliéfu zemského povrchu něm: Gliederung der Erdoberfläche f fr: rugosité de surface f, rugosité surfacique f rus: расчленение рельефа земной поверхности  1993-a3
podpořila:
spolupracují: