Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

meteor
v met. smyslu jev (úkaz) pozorovaný v atmosféře nebo na zemském povrchu. Může mít charakter srážek, suspenzí a usazenin pevných nebo kapalných částic, vodních nebo jiných; může jím být také jev opt. nebo el. povahy. Podle složení a podmínek vzniku se meteory dělí na hydrometeory, litometeory, fotometeory a elektrometeory.
angl: meteor slov: meteor něm: Meteor n rus: метеор  1993-a1
podpořila:
spolupracují: