Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

konvekce mělká
konvekce omezená na nižší hladiny troposféry (do cca 3 km), projevující se vývojem nesrážkových oblaků. Viz též konvekce termická.
angl: shallow convection slov: plytká konvekcia něm: flache Konvektion f rus: мелкая конвекция  1993-a3
podpořila:
spolupracují: