Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

anticyklona blokující
pomalu se pohybující anticyklona mírných šířek působící jako překážka pohybu frontálních cyklon od západu k východu. Viz též blokování.
angl: blocking anticyclone; slov: blokujúca anticyklóna; něm: blockierende Antizyklone f; fr: anticyclone de blocage m; rus: блокирующий антициклон  1993-a1
podpořila:
spolupracují: