Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

zrcadlení svrchní
viz zrcadlení.
angl: superior mirage; slov: vrchné zrkadlenie; něm: Luftspiegelung nach oben f; rus: верхний мираж  1993-a1
podpořila:
spolupracují: