Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

řez atmosférou vertikální prostorový
vertikální řez atmosférou, v němž se vynášejí údaje z více aerologických stanic z téhož pozorovacího termínu při zachování poměru vzdáleností mezi stanicemi. Předpokládá se výběr stanic, které leží přibližně na jedné přímce. Řezy orientované ve směru sever – jih se často označují jako meridionální, řezy orientované ve směru východ – západ jako zonální. Vertikální prostorové řezy atmosférou byly v minulosti využívány v letecké meteorologii.
slov: priestorový vertikálny rez atmosférou rus: вертикальный разрез в пространстве něm: räumlicher Vertikalschnitt m  1993-a3
podpořila:
spolupracují: