Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

záření vstřícné
nevh. označení pro zpětné záření atmosféry.
angl: atmospheric counterradiation rus: противоизлучение в атмосферe něm: atmosphärische Gegenstrahlung f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: