Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

záření vstřícné
nevh. označení pro zpětné záření atmosféry.
angl: atmospheric counterradiation něm: atmosphärische Gegenstrahlung f rus: противоизлучение в атмосферe  1993-a1
podpořila:
spolupracují: