Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

faktor euryklimagenní
slov: euryklimagénny faktor; rus: климатообразующий фактор  1993-a1
podpořila:
spolupracují: