Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

rok hydrologický
souvislé období 12 kalendářních měsíců stanovené tak, aby zahrnovalo období akumulace vody i jejího odtoku ze sledovaného území. Aby nedocházelo k výraznějšímu meziročnímu převodu srážkové vody ve sněhové pokrývce, začíná v ČR hydrologický rok 1. listopadu předchozího kalendářního roku a končí 31. října. V minulosti byl u nás počátkem hydrologického roku 1. prosinec.
angl: hydrological year slov: hydrologický rok něm: Abflussjahr n, hydrologisches Jahr n rus: гидрологический год  1993-a3
podpořila:
spolupracují: