Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

stanice profesionální
angl: professional station; slov: profesionálna stanica; rus: сетевая станция  2019
podpořila:
spolupracují: