Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

tání sněhu nebo ledu
rozpouštění sněhu nebo ledu v důsledku zvýšení jejich teploty nad 0 °C. Ke změně pevného skupenství vody na kapalné dochází v přírodě především:
a) následkem advekce teplého vzduchu nad povrch sněhu nebo ledu;
b) účinkem přímého slunečního záření, které je absorbováno sněhem nebo ledem;
c) v důsledku deště s teplotou kapek vyšší než 0 °C. Dále tání nastává i vedením tepla z půdy, na vozovkách při stlačení sněhu za teplot slabě pod nulou, při chemickém posypu apod.
angl: thaw; slov: topenie snehu alebo ľadu; něm: Schmelzen n, Tauen n; rus: таяние  1993-a2
podpořila:
spolupracují: