Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

termograf aspirační
termograf, jehož čidlo je uměle ventilováno.
angl: aspirated thermograph, ventilated thermograph slov: aspiračný termograf něm: Aspirationsthermograph m rus: аспирационный термограф, дистанционный термограф  1993-a1
podpořila:
spolupracují: