Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

termograf aspirační
termograf, jehož čidlo je uměle ventilováno.
angl: aspirated thermograph, ventilated thermograph; slov: aspiračný termograf; něm: Aspirationsthermograph m; rus: аспирационный термограф, дистанционный термограф  1993-a1
podpořila:
spolupracují: