Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

stanice klimatologická doplňková
meteorologická stanice, na níž se provádí klimatologické pozorování v částečně omezeném rozsahu a nemusí být prováděno nepřetržitě. Rovněž tech. vybavení nemusí být kompletní, ale měření max. a min. teplot a množství srážek je povinné. Doplňkové klimatologické stanice slouží k doplnění sítě základních klimatologických stanic.
angl: ordinary climatological station slov: doplnková klimatologická stanica něm: klimatologische Ergänzungsstation f rus: дополнительная климатологическая станция, обычная климатологическая станция  1993-a3
podpořila:
spolupracují: