Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

jev ohybový
jev vznikající v atmosféře ohybem a interferencí světla na malých vodních, zřídka ledových nebo tuhých částicích. Takto vznikají koróna, irizace a glórie, na tuhých částicích Bishopův kruh. Viz též fotometeor.
angl: diffraction phenomenon; slov: ohybový jav; něm: Beugungserscheinung f; rus: явление дифракции  1993-a3
podpořila:
spolupracují: