Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

předjaří
v klimatologii přechodné období mezi zimou a jarem ve stř. Evropě, vymezené trváním prům. denních teplot vzduchu 0 až 5 °C na vzestupné části křivky roč. chodu teploty sestrojené z měs. normálů. Jeho konec se kryje s počátkem velkého vegetačního období. Předjaří je součástí zimy v širším smyslu.
angl: early spring slov: predjarie rus: ранняя весна něm: Vorfrühling m  1993-a1
podpořila:
spolupracují: