Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

předjaří
v klimatologii přechodné období mezi zimou a jarem ve stř. Evropě, vymezené trváním prům. denních teplot vzduchu 0 až 5 °C na vzestupné části křivky ročního chodu teploty vzduchu sestrojené z měs. normálů. Jeho konec se kryje s počátkem velkého vegetačního období. Předjaří je součástí zimy v širším smyslu.
angl: early spring; slov: predjarie; něm: Vorfrühling m; rus: ранняя весна  1993-a1
podpořila:
spolupracují: