Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

stupeň barický
syn. stupeň tlakový – převrácená hodnota vert. tlakového gradientu, tj. vert. vzdálenost, která odpovídá poklesu tlaku vzduchu o jednotkovou hodnotu, zpravidla 1 hPa. Velikost barického stupně závisí na hustotě vzduchu, proto roste s nadm. výškou. Při hladině moře je jeho hodnota přibližně 8 m.hPa–1; v teplejším a vlhčím vzduchu je větší než v chladnějším a sušším vzduchu.
angl: baric step; slov: barický stupeň; něm: Luftdruckstufe f; rus: барическая ступень  1993-a3
podpořila:
spolupracují: