Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

hladina kondenzační turbulentní
kondenzační hladina dosažená vzduchovou částicí při vert. turbulentním promíchávání ve vzduchové hmotě. Viz též turbulence.
angl: mixing condensation level slov: turbulentná kondenzačná hladina rus: турбулентный уровень конденсации něm: turbulentes Kondensationsniveau n  1993-a2
podpořila:
spolupracují: