Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

hladina kondenzační turbulentní
angl: mixing condensation level; slov: turbulentná kondenzačná hladina; něm: Mischungs-Kondensationsniveau n; rus: турбулентный уровень конденсации  1993-a2
podpořila:
spolupracují: