Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

hladina kondenzační turbulentní
angl: mixing condensation level slov: turbulentná kondenzačná hladina něm: Mischungs-Kondensationsniveau n rus: турбулентный уровень конденсации  1993-a2
podpořila:
spolupracují: