Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

výboj blesku celkový
odb. označení pro blesk, používané při jeho fyz. výkladu. Celkový výboj blesku je tvořen jedním nebo více dílčími výboji blesku s vysokými amplitudami několika kA a souvislými proudy nízké amplitudy mezi dílčími výboji. Celkový výboj blesku zpravidla trvá od 10–4 s do 1 s.
angl: lightning discharge slov: celkový výboj blesku něm: Gesamtblitzentladung f rus: грозовой разряд, разряд молнии  1993-a1
podpořila:
spolupracují: