Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

výboj blesku celkový
odb. označení pro blesk, používané při jeho fyz. výkladu. Celkový výboj blesku je tvořen jedním nebo více dílčími výboji blesku s vysokými amplitudami několika kA a souvislými proudy nízké amplitudy mezi dílčími výboji. Celkový výboj blesku zpravidla trvá od 10–4 s do 1 s.
angl: lightning discharge; slov: celkový výboj blesku; něm: Gesamtblitzentladung f; rus: грозовой разряд, разряд молнии  1993-a1
podpořila:
spolupracují: